တစ်ပိုင်းတစ်စ ပြဇာတ်

ရင်တစ်တောလုံး (စကားလုံးတွေနဲ့) လောင်မြိုက်ချိန်
ငါ့ ရုပ်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တဖြေးဖြေး ပြာကျလို့
“ဓားကို ကျောက်နဲ့သွေးပြီး လူကို လူချင်းသွေးရ” သတဲ့၊

ဒီလို မကြားသောအရပ် မမြင်သောရာသီမှာ
ကမ္ဘာမြေရဲ့ အမေ့လျော့ခံအနမ်းတွေ
အမြဲတမ်း သေဆုံးရဲ့ မဟုတ်လား။

ချစ်သော ဒီဇင်ဘာရယ်
(…………………………….)
ဟိုးတုန်းက နှင်းကိုပဲ လွမ်းတယ်။